PSZO op facebook

Welkom

Hartelijk dank voor het bezoek aan de website van SPO. De naam SPO staat voor Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk en is in het leven geroepen na de fusie tussen de peuterspeelzalen in Oisterwijk en de peuterspeelzaal in Moergestel in 2000.

Per 1 april 2017 zijn Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk en Stichting Kindcentrum Oisterwijk gefuseerd met Kinderopvang Humanitas.

Uw peuter blijft dezelfde locatie bezoeken met dezelfde vertrouwde gezichten van onze pedagogisch medewerksters. Binnenkort zal alles met betrekking tot inschrijvingen, contracten, facturering, et cetera via Kinderopvang Humanitas verlopen.
Ook deze website zal dan verdwijnen of worden doorgelinkt naar de website van Kinderopvang Humanitas. U kunt daar nu alvast een kijkje nemen door hier te klikken. De foto-albums zullen niet worden meeverhuisd naar de website van Kinderopvang Humanitas.

In Oisterwijk en Moergestel bezoekt ongeveer 70% van de kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar een door de gemeente gesubsidieerde (peuter)speelzaal. Een (peuterspeel)zaal wordt door SPO beschouwd als een voorschoolse basisvoorziening. De peuter kan in een stimulerende omgeving contact leggen met leeftijdgenootjes en er is de mogelijkheid allerlei nieuw speelgoed en nieuwe materialen te ontdekken. Het spelen van de peuter staat bij SPO/KCO voorop. De (peuter)speelzalen gaan kindgericht te werk. Tijdens het verblijf op de (peuter)speelzaal wordt de ontwikkeling van uw peuter begeleid en gestimuleerd, waarbij uitgegaan wordt van het kind.

 

Bekijk ons 'Welkom op de (peuter)speelzaal' boekje hier.

jongen met bal

De vijf (peuter)speelzalen van Oisterwijk en Moergestel vallen bij Kinderopvang Humanitas onder Regiokantoor Midden-Brabant. De contactgegevens staan elders op de site. Al uw vragen over inschrijving, plaatsing en facturering kunt u vanaf 1 april 2017 daar stellen.

 

 

 

 

Elke (peuter)speelzaal heeft zijn eigen identiteit. Vanuit deze eigenheid kunnen er tussen de (peuter)speelzalen een aantal praktische verschillen zijn, zoals te lezen is in het specifiek voor die (peuter)speelzaal Pedagogisch Beleidsplan. Voor algemene informatie omtrent overig beleid of veel gestelde vragen kunt u terecht bij overigbeleid en voor (peuter)speelzaal-specifieke informatie kunt u op de links van de diverse (peuter)speelzalen klikken.

 Volgende pagina : [Peuter]speelzaal De Coppele