PSZO op facebook

Welkom

Hartelijk dank voor het bezoek aan de website van SPO. De naam SPO staat voor Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk en is in het leven geroepen na de fusie tussen de peuterspeelzalen in Oisterwijk en de peuterspeelzaal in Moergestel in 2000.

Vanaf 1 augustus 2013 worden de activiteiten van de peuterspeelzalen uitgevoerd door KCO. De naam KCO staat voor Kindcentrum Oisterwijk.
Kindcentrum Oisterwijk maakt het mogelijk om gebruik te maken van de Wet Kinderopvang.

In Oisterwijk en Moergestel bezoekt ongeveer 70% van de kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar een door de gemeente gesubsidieerde (peuter)speelzaal. Een (peuterspeel)zaal wordt door SPO beschouwd als een voorschoolse basisvoorziening. De peuter kan in een stimulerende omgeving contact leggen met leeftijdgenootjes en er is de mogelijkheid allerlei nieuw speelgoed en nieuwe materialen te ontdekken. Het spelen van de peuter staat bij SPO/KCO voorop. De (peuter)speelzalen gaan kindgericht te werk. Tijdens het verblijf op de (peuter)speelzaal wordt de ontwikkeling van uw peuter begeleid en gestimuleerd, waarbij uitgegaan wordt van het kind.

Bekijk ons 'Welkom op de (peuter)speelzaal' boekje hier.

jongen met bal

Kindcentrum Oisterwijk is verantwoordelijk voor de uitvoering van het (pedagogisch) beleid op de (peuter)speelzalen. Onder SPO/KCO vallen de volgende vijf (peuter)speelzalen:

Elke (peuter)speelzaal heeft zijn eigen identiteit. Vanuit deze eigenheid kunnen er tussen de (peuter)speelzalen een aantal praktische verschillen zijn, zoals te lezen is in het specifiek voor die (peuter)speelzaal Pedagogisch Beleidsplan. Voor algemene informatie omtrent overig beleid of veel gestelde vragen kunt u terecht bij overigbeleid en voor (peuter)speelzaal-specifieke informatie kunt u op de links van de diverse (peuter)speelzalen klikken.

 Volgende pagina : [Peuter]speelzaal De Coppele